PUA di iniziativa privata - ambito ANS_C2.3 parte "a"

Avviso di deposito
scadenza avviso 6/12/2021

Elenco documentazione
1_DOCUMENTAZIONE URBANISTICA – CATASTALE – SCHEMA CONVENZIONE

TAV. 1_INQUADRAMENTO URBANISTICO
TAV. 2B ELENCO CATASTALE DELLE PROPRIETA'
TAV. 3M_2.0 DUC UNICO 
TAV.11-CME
TAV 12 NTA
TAV.13 CRONOPROGRAMMA COMPLETA
TAV 14 SCHEMA DI CONVENZIONE
 

2_STATO DI FATTO E DI PROGETTO

TAV. 2A RILIEVO DELLO STATO DI FATTO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAV. 3A PROGETTO FOTOINSERIMENTO E VISTE ASSONOMETRICHE
TAV. 3B PLANIMETRIA DI PROGETTO
TAV. 3C PROG SEZ
TAV. 3D PROG TIPOLOGIE
TAV. 3F PROG SEGNALETICA E VERIFICA L13-89
TAV. 3G PROG AREE DA CEDERE
TAV. 3H PROG RELAZIONE ILLUSTRATIVA
TAV. 3L PROG STRALCI
TAV. 3N VERIFICA SUP PERMEABILE
TAV.6A_PLANIMETRIA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA
TAV. 7 PROG RETE TELEFONICA
TAV. 8 PROG RETE ACQUA E GAS
 

3_VALSAT

TAV.9B_RELAZIONE DI VALSAT
TAV. 9C SINTESI NON TECNICA ALLEGATO STUDIO SULL'INCIDENZA DEL TRAFFICO
 

4_ALTRE RELAZIONI

TAV.6B_RELAZIONE TECNICA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA
TAV.9A_RELAZIONE ACUSTICA
TAV.10a_RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA
 

5_VERDE

TAV. 3E PROG VERDE
TAV.3I REL VERDE COMPLETA
 

6_FOGNATURE

TAV.4A_FOGNE N&B_
TAV.4B_FOGNE METEO_
TAV.4C_FOGNE PARTICOLARI TIPO
TAV.4D_FOGNE METEO PARTICOLARI TIPO
TAV.4E_RELAZIONE FOGNE E RISCHIO IDRAULICO
 

7_ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TAV.5A PLANIMETRIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
TAV.5B_RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Allegato_1_TAV5.B: relazione di calcolo illuminotecnico